UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Dane o inwigilacji mogą być wskazówką dla terrorystów – orzeczenie WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 sierpnia 2017 r.  (sygn. II SA/Wa 80/17) oddalił skargę wniesioną przez Fundację Panoptykon w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że decyzja Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o odmowie udzielenie informacji, kiedy i ile razy stosowano w ostatnim roku inwigilację osób podejrzanych […]

Facebook
Facebook
Twitter