UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

UOKiK wszczyna postępowania przeciwko bankom

Chodzi o uznawane za niedozwolone klauzule zawarte we wzorcach umów, regulaminach i aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów. Sprawdzamy zasady ustalania kursów w 10 bankach – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Urząd w lutym i w marcu postawił zarzuty: BGŻ BNP Paribas, […]

Zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrot towaru bez numeru przesyłki jest skuteczny

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za sprzeczny z prawem i rażąco naruszający interes konsumenta następujący zapis z wzorca umowy: “Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży”.  (nr 6986 w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK). Sąd nakazał umieszczenie powyższej klauzuli w […]

Link4 nie będzie już automatycznie przedłużać umów ubezpieczenia

W wyniku interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów firma ubezpieczeniowa Link4 zaprzestanie automatycznie przedłużać umowa ubezpieczenia, gdy klient nie potwierdzi takiego zamiaru. Urząd w wydanej decyzji uznał, że firma Link4 stosowała nieuczciwe praktyki w tym zakresie. Więcej na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/link4-nie-bedzie-juz-automatycznie-przedluzac-umow-ubezpieczenia?refererPlid=25531 Źródło: lex.pl Stan na: 11.07.2017 r.

UOKiK ostrzega przedsiębiorców przed oszustami podającymi się za pracowników Urzędu

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów pojawiło się ostrzeżenie dla przedsiębiorców przed osobami, które podszywają się pod pracowników Urzędu. Osoby te  dzwonią do przedsiębiorców i proponują odpłatną pomoc w usuwaniu niezamówionych reklam i ogłoszeń internetowych. UOKiK podkreśla, że pracownicy urzędu nie występują w imieniu jakiegokolwiek przedsiębiorcy, ani nie proponują zawierania lub rozwiązania umów.  Więcej: […]

Facebook
Facebook
Twitter