UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Windykacja B2B

Po bezskutecznym poszukiwaniu majątku dłużnika przez okres 4 lat jeden z wiodących na polskim rynku banku przekazał nam do windykacji dług o wartości 1 miliona złotych wraz z odsetkami za okres 5 lat. W ciągu 6 miesięcy od przyjęcia zlecenia przez naszą Kancelarię poprzez prowadzenie działań prawnych przy wykorzystaniu instrumentów prawa karnego, cywilnego i papierów wartościowych udało nam się doprowadzić do spłaty całości kwoty kapitału wraz z częścią odsetek.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Sąd ponownie uwzględnił wniosek Kancelarii w sprawie połączenia do wspólnego rozpoznania wniosków małżonków o ogłoszenie upadłości. Przypomnijmy, że prawo upadłościowe nie przewiduje jednego wniosku dla małżonków, nawet w sytuacji gdy odpowiadają za zobowiązania wspólnie (solidarnie) i posiadają wspólny majątek. Sąd przychylił się do wniosku kancelarii i połączył sprawy małżeństwa do jednego rozpoznania, dzięki czemu w sprawie została ogłoszona upadłość obojga małżonków w jednym postanowieniu.

POMOC FRANKOWICZOM

Począwszy od 15 czerwca wygrywamy co najmniej jedną sprawę frankową w każdym tygodniu. W sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Słupsku prawnicy Kancelarii SENEKA uzyskali dla kredytobiorcy Santander Consumer Bank S.A. zabezpieczenie, polegające na zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu. Ze względu na to, że proces taki może potrwać kilka miesięcy, uzyskanie zabezpieczenia uznać należy za Duzy sukces kredytobiorcy i reprezentujących go prawników.

PRAWO RODZINNE/ALIMENTY

Z naszego wsparcia i pomocy skorzystali rodzice, którzy mieli trudności z egzekucją alimentów oraz nie byli w stanie samodzielnie ustalić kontaktów z dziećmi po rozstaniu. Świadczona przez nas pomoc prawna koncentruje się nie tylko na sporządzaniu pism i występowania przed sądami w sprawach rodzinnych,  ale także na wsparciu rodziców w podjęciu decyzji mających na celu dobro dzieci.

Facebook
Facebook
Twitter