UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

ROZWÓD – 5 błędów najczęściej popełnianych przez małżonków

1. Założenie, że rozwód bez orzekania o winie to najlepsza opcja Sąd w postępowaniu o rozwód ustala, czy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia a także bada czy winę za ten stan ponosi jedno z małżonków czy oboje.  Na zgodny wniosek małżonków sąd odstąpi od orzeczenia o winie. W takiej sytuacji rzeczywiście można […]

Fundusz Alimentacyjny może przejąć świadczenia alimentacyjne

Jakie konsekwencje dla dzieci pociąga za sobą ogłoszenie upadłości rodzica, zobowiązanego do zapłaty alimentów? Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, Fundusz Alimentacyjny na wniosek uprawnionego może przejąć obowiązek wypłaty świadczenia alimentacyjnego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2017r., sygn. I SA/Wa1355/16 Więcej na: http://www.rp.pl/Rodzina/302179986-Gdy-rodzic-oglosi-upadlosc-alimenty-placi-fundusz.html#ap-1

500+ a zasądzone alimenty

Samotny rodzic, który ubiega się o świadczenie 500+ musi mieć zasądzone alimenty. Co to oznacza w praktyce? Zachęcamy do lektury artykułu: lex.pl/…/samotni-rodzice-starajacy-sie-o-500-plus-musza-miec-zasadzone-alimenty Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się, jak najszybciej uzyskać zaświadczenie o alimentach!

Facebook
Facebook
Twitter