UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o eksmisję z tymczasowego pomieszczenia?

Przed Sądem Najwyższym rozpatrywane jest zagadnienie prawne, czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o eksmisję z tymczasowego pomieszczenia (sygn akt III CZP 61/17). O rozstrzygnięcie tego zagadnienia zwrócił się do Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy w Warszawie, który spostrzegł, że w sądzie tym powstały dwie rozbieżne linie orzecznicze dotyczące dopuszczalności drogi sądowej we wskazanych sprawach. […]

Ukazał się tekst jednolity ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 29 czerwca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 czerwca 2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmian normatywnych. Źródło: sejm.gov.pl Stan na: 04.07.2017 r.

Od 1 lipca Komornik może zająć mniej od emerytów i rencistów

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie nowe zasady egzekucji komorniczej z rent i emerytur. Od teraz Komornik może zająć 25 % świadczenia rencistów i emerytów, z tym że nowe przepisy wprowadziły kwotę wolną od potraceń w wysokości 750 zł. W przypadku pracującego dłużnika Komornik w dalszym ciągu może zająć 50 % pensji, zaś […]

Obrona małżonka dłużnika przed egzekucją komorniczą

         W wytoczonym przez wierzyciela postępowaniu egzekucyjnym komornik dokonał zajęcia przedmiotów należących do dłużnika i jego małżonki. Zajęte przedmioty znajdowały się w domu dłużnika i jego żony, jednak tytuł wykonawczy wystawiony był wyłącznie przeciwko dłużnikowi. Żona dłużnika, która nie była objęta tytułem wykonawczym, wniosła o uchylenie czynności komornika w stosunku do zajętych przedmiotów, które wchodziły […]

Facebook
Facebook
Twitter