UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kredyt frankowy – w czym Kancelaria Seneka może pomoc Frankowiczom?

W 2020 r. ponad 90% spraw, których przedmiotem był kredyt frankowy zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla kredytobiorców. Może to skutkować wnioskiem, że sprawy te należą do kategorii spraw łatwych bądź nawet oczywistych. Nic bardziej mylnego – uzyskanie korzystnego orzeczenia sądowego wymaga gruntownej analizy, oceny spełnienia przesłanek ustawowych. W związku z tym, sporządzenie pozwu zawierającego przekonywującą […]

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Umowa dożywocia w zamian za opiekę nad spadkodawcą. Niezmiernie często jeden ze spadkobierców zamieszkuje ze spadkodawcą w jego mieszkaniu lub domu, zaś pozostali spadkobiercy utrzymują z nim zaledwie sporadyczny kontakt. Przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości na rzecz spadkodawcy zamieszkującego wspólnie ze spadkobiercą rodzi konieczność zapłaty zachowku na rzecz pozostałych spadkobierców. Można tego uniknąć zawierając […]

Strasburg: eksmisja po śmierci konkubiny z naruszeniem praw konkubenta

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 14 marca 2014 r. ze skargi Yevgeniy Zakharov przeciwko Rosji (skarga nr 66610/10) uznał, że eksmisja z lokalu komunalnego po śmierci konkubiny, która była najemczynią tego lokalu, naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego drugiego partnera.  W wyroku ETPC wskazał, że zostało naruszone prawo skarżącego do poszanowania […]

Zmiany w składaniu rocznej deklaracji PIT

Od 15 marca do 18 kwietnia podatnik rozliczający podatek dochodowy od osób fizyczny będzie mógł elektronicznie złożyć wniosek PIT – WZ do właściwego Urzędy Skarbowego, który sporządzi za niego deklarację podatkową. Urząd powinien w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku sporządzić projekt deklaracji, który podatnik będzie mógł zaakceptować lub odrzucić. W tym roku termin na […]

Facebook
Facebook
Twitter