UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniesie 2080 zł, a stawka godzinowa 13,50 zł

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 2080 zł, zaś minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do  kwoty 13,50 zł. Propozycje te Rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca 2017 r. Źródło: […]

Czytaj więcej

Zmiany w programie 500 +

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa ma uszczelnić system przyznawania 500 zł na dzieci. Zmiany przewidują, iż: 1)      prawa do 500+ nie uzyska osoba, która rozwiązuje stosunek pracy i w okresie 3 miesięcy ponownie zatrudnia się u tego samego pracodawcy; 2)      osoby samotnie wychowujące dziecko będą musiały […]

Czytaj więcej

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018

6 czerwca br. Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, które zakładają utrzymanie stabilności finansów publicznych i przyspieszenie wzrostu PKB. Wzrost gospodarczy ma osiągnąć 3,8 proc. wobec 3,6 proc. planowanych w 2017 r., a stopa bezrobocia ma spaść do 6,4 proc. Założenia do 15 czerwca zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego.  Źródło: www.premier.gov.pl, […]

Czytaj więcej

Obrona małżonka dłużnika przed egzekucją komorniczą

         W wytoczonym przez wierzyciela postępowaniu egzekucyjnym komornik dokonał zajęcia przedmiotów należących do dłużnika i jego małżonki. Zajęte przedmioty znajdowały się w domu dłużnika i jego żony, jednak tytuł wykonawczy wystawiony był wyłącznie przeciwko dłużnikowi. Żona dłużnika, która nie była objęta tytułem wykonawczym, wniosła o uchylenie czynności komornika w stosunku do zajętych przedmiotów, które wchodziły […]

Czytaj więcej

Wierzyciel może się domagać uznania bezskuteczności całej czynności prawnej, a nie jej części

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z  dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. I ACa 1291/16 zmienił wyrok Sądu I instancji i oddalił powództwo wniesione przez ZUS w sprawie o uznanie umowy darowizny w części dot. 1/2  nieruchomości za bezskuteczną. Sąd przypomniał, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą skarga pauliańska (art. 527 […]

Czytaj więcej

Sąd nie możne oceniać zasadności wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli nie zawiera on oświadczenia o stanie majątkowym strony

Sąd Najwyższy przypomniał, że jeśli strona złoży wniosek o zwolnienie jej od ponoszenia kosztów sądowych, ale nie dołączy do wniosku stosownego oświadczenia o jej stanie majątkowym i osobistym, to sąd nie może rozpoznać zasadności jej żądania. Źródło: postanowienie Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn.  III CZ 12/17

Czytaj więcej

Rada gminy nie może ograniczać prawa do przebywania na terenie cmentarza

Rada gminy nie może ograniczać prawa do przebywania na terenie cmentarza, które jest miejscem publicznym – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 22 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Go 13/17 (nieprawomocny). Rada gminy uchwałą wprowadziła zasady przebywania na terenie cmentarza, zgodnie z którymi na jego terenie obowiązywał […]

Czytaj więcej

Kancelaria SENEKA po remoncie

Miło nam poinformować, iż w dniach 26 – 28 maja miał miejsce generalny remont pomieszczeń Kancelarii SENEKA. Wszystkich Klientów serdecznie zapraszamy do odnowionej siedziby!  

Czytaj więcej

Rok do wdrożenia zmian w zakresie ochrony danych osobowych

Niespełna rok administratorzy danych osobowych mają na przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina o tym i oferuje pomoc w dobrym przygotowaniu się do pracy w nowych warunkach. GIODO przypomina, że niniejsze rozporządzenie w polskim porządku prawnym będzie stosowane bezpośrednio od 25 maja 2018 […]

Czytaj więcej
Facebook
Facebook
Twitter