UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nowelizacja KPA spowoduje możliwość odstąpienia przez organ administracyjny od nałożenia kary pieniężnej

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego po raz pierwszy kompleksowo reguluje możliwość odstąpienia przez organ administracji od wymierzenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu. Z niniejszej instytucji będą mogli  skorzystać przedsiębiorcy, o ile spełnią odpowiednie przesłanki do jej zastosowania. Więcej na: http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/306059931-Odstapienie-od-nalozenia-administracyjnej-kary-pienieznej.html#ap-1 Źródło: www.rp.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że spółdzielnia ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Spółdzielnia, która za zgodą właściciela gruntu wybudowała budynki mieszkalne i zarządza nimi jest zobowiązana do utrzymania ich w sposób zgodny z przeznaczeniem. Powoduje to, że posiada ona prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2017 r. (II OSK 939/15) Więcej na: http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nsa-spoldzielnia-ma-prawo-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane Źródło: lex.pl Stan: […]

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że materiały z postępowania dyscyplinarnego nauczyciela są jawne

Materiały związane z postępowaniem dyscyplinarnym toczącym się wobec nauczyciela zatrudnionego w szkole stanowią informację publiczną – tak uznał NSA w wyroku z dnia 14 lutego 2017 r. (I OSK 1237/15) Więcej na:http://www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/nsa-materialy-z-postepowania-dyscyplinarnego-nauczyciela-sa-jawne Źródło: lex.pl Stan: 14 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

Zmiany na rynku telekomunikacyjnym – roaming na terenie UE po 15 czerwca 2017

Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie dotyczące jednolitego rynku telekomunikacyjnego na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że już od jutra  będziemy płacić za połączenia komórkowe i transfer danych tak, jakbyśmy nie opuszczali granic własnego kraju. Czytaj więcej: http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-kraju-i-ze-swiata/a/roaming-ue-od-15-czerwca-ile-zaplacisz-za-telefon-ceny-stawki-zmiany-1406,12174358/ Źródło: www.pomorska.pl Stan: 14 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

Od 17 czerwca wchodzą nowe zasady dotyczące wycinki drzew

To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli gminy. W piątek 9 czerwca br. opublikowano nowelizację, która zaostrza zmienione na początku tego roku przepisy ustawy o ochronie przyrody – wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci wycinki drzew, a gminnym urzędnikom dodano obowiązek oględzin w terenie […]

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza wątpliwości dotyczące projektu ustawy w sprawie abonamentu RTV

Głównym celem proponowanych przepisów dotyczących abonamentu RTV jest poprawa jego ściągalności od użytkowników. Rzecznik Praw Obywatelskich poddaje pod wątpliwość pomysł zobowiązania dostawców telewizji kablowych do przekazywania Poczcie Polskiej danych o użytkownikach. “Skoro opłata abonamentowa uznana jest za przymusowe, bezzwrotne świadczenie publicznoprawne służące realizacji jednego z konstytucyjnych zadań państwa, jakim jest realizacja misji publicznej przez jednostki […]

Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniesie 2080 zł, a stawka godzinowa 13,50 zł

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 2080 zł, zaś minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do  kwoty 13,50 zł. Propozycje te Rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca 2017 r. Źródło: […]

Czytaj więcej

Zmiany w programie 500 +

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa ma uszczelnić system przyznawania 500 zł na dzieci. Zmiany przewidują, iż: 1)      prawa do 500+ nie uzyska osoba, która rozwiązuje stosunek pracy i w okresie 3 miesięcy ponownie zatrudnia się u tego samego pracodawcy; 2)      osoby samotnie wychowujące dziecko będą musiały […]

Czytaj więcej

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018

6 czerwca br. Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, które zakładają utrzymanie stabilności finansów publicznych i przyspieszenie wzrostu PKB. Wzrost gospodarczy ma osiągnąć 3,8 proc. wobec 3,6 proc. planowanych w 2017 r., a stopa bezrobocia ma spaść do 6,4 proc. Założenia do 15 czerwca zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego.  Źródło: www.premier.gov.pl, […]

Czytaj więcej
Facebook
Facebook
Twitter