UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

KREDYTY FRANKOWE !!! OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU??? ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU NA CZAS PROCESU SĄDOWEGO ???

Dwa wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 r. w sprawach o sygn. C-520/21 oraz C-287/22 15 czerwca 2023 roku, to dzień wydania dwóch orzeczeń ARCYważnych dla wszystkich posiadaczy kredytów walutowych. Zarówno zaciągniętych we franku szwajcarskim ale i w euro, dolarze amerykańskim oraz jenie japońskim. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowie na dwa pytania w dwóch […]

Dwa wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 r.
w sprawach o sygn. C-520/21 oraz C-287/22

15 czerwca 2023 roku, to dzień wydania dwóch orzeczeń ARCYważnych dla wszystkich posiadaczy kredytów walutowych. Zarówno zaciągniętych we franku szwajcarskim ale i w euro, dolarze amerykańskim oraz jenie japońskim.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowie na dwa pytania w dwóch różnych postępowaniach:

• czy w chwili wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, bankowi i konsumentowi należy się opłata za korzystanie z kapitału (sprawa o sygn. C-520/21).

• Czy sąd krajowy może… – …w szczególności ze względu na ciążące na konsumencie obowiązki rozliczenia się z przedsiębiorcą albo dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy – nie uwzględnić wniosku konsumenta o zabezpieczenie powództwa polegającego na zawieszeniu spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi (sprawa o sygn. C-287/22)

(sprawa TSUE C-520/21).

Rozpatrując powyższe zagadnienie TSUE zdecyduje nie tylko o prawie banku do żądania opłaty za korzystanie z kapitału od konsumenta-kredytobiorcy. Przedmiotem wyroku będzie także ewentualne PRAWO KONSUMENTA DO ŻĄDANIA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z JEGO KAPITAŁU PRZEZ BANK. Nie ma oczywiście pewności co do treści rozstrzygnięcia jednak dotychczasowe orzeczenia TSUE szły w kierunku prokonsumenckim. Podobnie zagadnienie to przedstawił Rzecznik Generalny TSUE, którego stanowisko nie jest wiążące ale w przeważającej części przypadków zgodne z orzeczeniami TSUE.

https://kancelariaseneka.pl/dlaczego-banki-pozywaja-frankowiczow-i-czy-maja-szanse-wygrac-wynagrodzenie-za-korzystanie-z-kapitalu/

Sprawa TSUE C-287/22
Sprawa stanęła na wokandzie w związku z wprowadzeniem zarządu przymusowego nad Getin Noble Bankiem ale jej rozstrzygnięcie dotyczyć będzie wszystkich sporów pomiędzy wszystkimi bankami a kredytobiorcami. Klientom Getinu, którzy spłacili kapitał kredytu korzystny wyrok pozwoliłby zatrzymać raty kredytu nadpłacone w okresie postępowania o unieważnienie umowy kredytowej, choć Kancelaria Prawna Seneka Alexander Skrzypiński wcześniej stosowała inne rozwiązania pozwalające uchronić swoich klientów przed bezpowrotną utratą nadpłaty.

https://kancelariaseneka.pl/mozliwosc-potracenia-wzajemnych-roszczen-w-sprawach-frankowych-przeciwko-getin-bank-po-niewaznosci-warto-walczyc-o-konca-odfrankowienie-daje-mozliwosc-potracenia/

Obie sprawy są ze sobą ściśle powiązane. Nie uwzględnienie żądania o przyznanie bankowi opłaty za korzystanie z kapitału pozbawia praktycznie podstaw do odmowy udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o unieważnienie umowy kredytu walutowego. Innymi słowy kredytobiorca nie będzie musiał spłacać kredytu przez czas postępowania sądowego. Dotychczas zależało to od stanowiska sędziego, który rozpoznawał sprawę o unieważnienie umowy.

Już przed zapadnięciem orzeczeń reakcje sektora bankowego są kasandryczne. Koszta orzeczeń w spodziewanym kształcie określane są na poziomie 100 mld. złotych. Nie idą za tym jednak żadne rzetelne wyliczenia. Stanowisko sektora bankowego nie jest zresztą identyczne. Nawet management niektórych banków posiadających jeden z największych portfeli kredytów walutowych stwierdził, iż nie spodziewa się cyt. “amagedonu” albo zapaści sektora bankowego. Banki będą musiały zrewidować swoje nastawienie do przedstawianych propozycji ugodowych składanych konsumentom. Dotychczasowe są bowiem radykalnie niekorzystne dla tych ostatnich. https://kancelariaseneka.pl/nabici-we-franki-czy-czy-nabici-w-ugode/ Co do zasady propozycja zawarcia ugody zawierająca rzekome umorzenie części kredytu sprowadza się jedynie do dalszego zarabiania na nie do końca uświadomionych kredytobiorcach.

https://www.youtube.com/watch?v=KsQvAsTjQS0

 

 

 

Facebook
Facebook
Twitter