UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

SPRAWY FRANKOWE – WYROKI BĘDĄ BARDZIEJ JEDNOLITE.

Ostatecznie Sąd Najwyższy wypowiedział się w większości zagadnień prawnych związanych z orzekaniem w sprawach unieważnienia umów kredytów walutowych. Przede wszystkim: Orzeczenie podjęte zostało w pełnym składzie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego; Orzeczenie podjęto w formie uchwały a nie wyroku; Uchwałą w przeciwieństwie do wyroków wpisywana jest do księgi zasad prawa; Uchwała wpisana do księgi zasad prawa […]

Unieważnienie umowy – Wypowiedziany kredyt frankowy i licytacja nieruchomości

2023 rok przyniósł falę korzystnych dla frankowiczów wyroków Sądowych. Polskie Sądy masowo wręcz unieważniają umowy CHF, ze względu na zawarte w nie klauzule abuzywne, których wykluczenie z umowy skutkuje brakiem możliwości wykonywania umowy. Jeżeli nie stać Nas na dalszą spłatę kredytu frankowego Co natomiast w sytuacji, gdy na skutek wzrostu kursu CHF kredytobiorca nie był […]

Czy sześciolatka można przenieść („Cofnąć”) do zerówki z pierwszej klasy

Decydując się na zapisanie dziecka, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat, do pierwszej klasy szkoły podstawowej, rodzice często zakładają, że w razie, gdyby w trakcie roku szkolnego okazało się, że dziecko nie osiągnęło jeszcze odpowiedniej dojrzałości emocjonalnej, bądź nie odnajduje się w klasie, zawsze istnieje możliwość przeniesienia dziecka do tzw. „zerówki”.   Przepis […]

TSUE po raz kolejny po stronie Frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach zapadłych w dniach 7, 11 i 14 grudnia 2023 r. po raz kolejny zajął stanowisko korzystne dla frankowiczów. Tym samym TSUE podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, która pozwala frankowiczom na uzyskanie korzystnych orzeczeń przed polskimi sądami. Poniżej prezentuje główne założenia grudniowego wyroku. Odsetki za opóźnienie za czas trwania procesu Przede […]

Czy nadal warto zgłaszać wierzytelność przeciwko Getin Noble Bank w upadłości

Dnia 20 lipca 2023 r. ogłoszona została upadłość Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Od tego dnia zaczął biec 30-dniowy termin do zgłoszenia wierzytelność względem GNB za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Z tej możliwości skorzystali przede wszystkim frankowicze, którzy „biją się” z GNB o unieważnienie swoich umów i zwrot nadpłaconego kredytu frankwoego Czy po tej […]

Upadłość Getin Banku !!! Jakie kroki MUSZĄ podjąć WSZYSCY frankowicze? (Również Ci, którzy nie pozywali banku i nie spłacili kredytu)

Dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Upadłościowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Oznacza to następny krok w procesie upadłości i likwidacji GNB. Co więcej, ma to również duże znaczenie dla klientów GNB,którzy posiadają aktywne kredyty „frankowe”. W artykule tłumaczymy, co powinni zrobić frankowicze, żeby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy. Co istotne, czynności te warto […]

Frankowicze mają prawo do rekompensaty, banki bez prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął długo wyczekiwane stanowisko w sprawie rozliczenia nieważnej umowy kredytu frankowego. W sprawie C-520/21 TSUE wskazał, że: “Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat […]

KREDYTY FRANKOWE !!! OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU??? ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU NA CZAS PROCESU SĄDOWEGO ???

Dwa wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 r. w sprawach o sygn. C-520/21 oraz C-287/22 15 czerwca 2023 roku, to dzień wydania dwóch orzeczeń ARCYważnych dla wszystkich posiadaczy kredytów walutowych. Zarówno zaciągniętych we franku szwajcarskim ale i w euro, dolarze amerykańskim oraz jenie japońskim. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowie na dwa pytania w dwóch […]

Czy frankowicze mogą „odsprzedać” swoje roszczenia i czy ma to sens?

Rok 2022 i 2023 przyniósł prawdziwą lawinę korzystnych rozstrzygnięć zapadających przed polskimi sądami w tzw. sprawach frankowych. Najczęściej nasze sądu orzekają o nieważności zawartej umowy. Skutkuje to przede wszystkim tym, że nie ma obowiązku dalszej spłaty kredytu, a bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie kwoty uiszczone ponad kwotę wypłaconego kapitału.   Fala pozwów frankowych skutkuje jednak […]

Możliwość potrącenia wzajemnych roszczeń w sprawach frankowych przeciwko Getin Bank. Po nieważności warto walczyć do końca. Odfrankowienie daje możliwość potrącenia.

Dnia 30 września 2022 r. rozpoczął się proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Przyczyną wszczęcia tego procesu była oczywiście zła sytuacja finansowa banku. Z perspektywy czasu największe, negatywne konsekwencje tego postępowania poniosą jednak frankowicze GNB. Ale czy kredytobiorcy GNB mają szanse na korzystne rozliczenie wzajemnych zobowiązań? Odpowiadamy w poniższym artykule. Po nieważności […]

Facebook
Facebook
Twitter