UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nieważność czy odfrankowienie – do kogo należy wybór roszczenia w sprawie frankowej

W związku z coraz większą liczbą pozwów, kierowanych przez kredytobiorców posiadających kredyty denominowane bądź indeksowane, klienci Kancelarii SENEKA coraz częściej pytają: czy mogę wybrać, czy chcę unieważnić umowę, czy też ją odfrankowić? Wybór należy do Ciebie W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z podstawową zasadą procesu cywilnego to zadaniem Powoda jest sprecyzowanie żądania, a […]

Co z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy liczyć się z utratą całego majątku. Z momentem ogłoszenie upadłości wszystko to, co upadły posiada staje się masą upadłości. Warunkiem przystąpienia do etapu oddłużenia jest wydanie syndykowi całego majątku, który dokona jego spieniężenia. Dotyczy to także lokalu mieszkalnego, którego właścicielem pozostaje upadły. W najtrudniejszym położeniu znajdują się dłużnicy pozostający […]

Czy można zawiesić spłatę kredytów w trakcie procesu frankowego

Coraz większa liczba osób decyduje się na pozwanie banku w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego. Jedne z najczęściej zadawanych przez frankowiczów pytań dotyczy tego, czy w trakcie procesu należy nadal spłacać comiesięczne raty. Odpowiedź brzmi: Co do zasady tak. Do momentu prawomocnego zakończenia sprawy strony są bowiem związane pierwotnym brzmieniem zawartej umowy, która określa […]

Zachowek- czy tylko dla pominiętych w testamencie ?

Instytucja zachowku to uprawnienie mające na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy przed ewentualnym pominięciem ich w jego testamencie. W większości przypadków to osoby najbliższe spadkodawcy stają się odbiorcami jego majątku. Bywa jednak, że spadkodawca z jakiegoś powodu pomija te osoby w swoim testamencie, chcąc cały swój majątek przekazać komuś spoza tego kręgu. W  tej chwili […]

Facebook
Facebook
Twitter