UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do procesu – Co to jest unieważnienie i „odfrankowienie” umowy kredytu walutowego

Podstawowym pytaniem, które nurtuje frankowiczów zanim przystąpią do procesu z bankiem jest to, o co w takim procesie można walczyć. Liczne publikacje w tym temacie operują pojęciami takimi jak „unieważnienie umowy” czy też jej „odfrankowienie”. Ale co to konkretnie oznacza? Tłumaczymy poniżej   Nieważność – czyli umowy nigdy nie było   Najdalej idącym oraz w […]

Co z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy liczyć się z utratą całego majątku. Z momentem ogłoszenie upadłości wszystko to, co upadły posiada staje się masą upadłości. Warunkiem przystąpienia do etapu oddłużenia jest wydanie syndykowi całego majątku, który dokona jego spieniężenia. Dotyczy to także lokalu mieszkalnego, którego właścicielem pozostaje upadły. W najtrudniejszym położeniu znajdują się dłużnicy pozostający […]

Ile trwa egzekucja z nieruchomości i jakich czynności wymaga?

Egzekucja z nieruchomości składa się z kilku etapów, które zostaną zaprezentowane w niniejszym artykule: Zajęcie nieruchomości Pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości jest dokonanie jej zajęcia na wniosek wierzyciela. Po stronie wierzyciela leży obowiązek dostatecznego sposobu skonkretyzowania nieruchomości poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej oraz oznaczenie sądu. Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, komornik przesyła do dłużnika wezwanie […]

Zachowek- czy tylko dla pominiętych w testamencie ?

Instytucja zachowku to uprawnienie mające na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy przed ewentualnym pominięciem ich w jego testamencie. W większości przypadków to osoby najbliższe spadkodawcy stają się odbiorcami jego majątku. Bywa jednak, że spadkodawca z jakiegoś powodu pomija te osoby w swoim testamencie, chcąc cały swój majątek przekazać komuś spoza tego kręgu. W  tej chwili […]

Facebook
Facebook
Twitter