UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Getin Noble Bank w upadłości Zgłaszać wierzytelność ? Pozywać Bank? Czy jedno i drugie ?

            Dnia 20 lipca 2023 r. ogłoszona została upadłość Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Mimo upływu niemalże roku, w sprawie upadłości Banku nie poczyniono wielkich postępów, co jest niewątpliwie złą wiadomością dla frankowiczów, którzy posiadają kredyty w GNB. Czy mimo wszystko warto nadal zgłaszać wierzytelność? A może pozwać Bank o ustalenie nieważności umowy? Na […]

Unieważnienie umowy – Wypowiedziany kredyt frankowy i licytacja nieruchomości

2023 rok przyniósł falę korzystnych dla frankowiczów wyroków Sądowych. Polskie Sądy masowo wręcz unieważniają umowy CHF, ze względu na zawarte w nie klauzule abuzywne, których wykluczenie z umowy skutkuje brakiem możliwości wykonywania umowy. Jeżeli nie stać Nas na dalszą spłatę kredytu frankowego Co natomiast w sytuacji, gdy na skutek wzrostu kursu CHF kredytobiorca nie był […]

Co z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy liczyć się z utratą całego majątku. Z momentem ogłoszenie upadłości wszystko to, co upadły posiada staje się masą upadłości. Warunkiem przystąpienia do etapu oddłużenia jest wydanie syndykowi całego majątku, który dokona jego spieniężenia. Dotyczy to także lokalu mieszkalnego, którego właścicielem pozostaje upadły. W najtrudniejszym położeniu znajdują się dłużnicy pozostający […]

Czy można zawiesić spłatę kredytów w trakcie procesu frankowego

Coraz większa liczba osób decyduje się na pozwanie banku w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego. Jedne z najczęściej zadawanych przez frankowiczów pytań dotyczy tego, czy w trakcie procesu należy nadal spłacać comiesięczne raty. Odpowiedź brzmi: Co do zasady tak. Do momentu prawomocnego zakończenia sprawy strony są bowiem związane pierwotnym brzmieniem zawartej umowy, która określa […]

Zabezpieczenie dla każdego? TSUE ułatwia życie frankowiczom

Wytoczenie powództwa przeciwko bankowi może nieść za sobą szereg korzyści: brak obowiązku dalszej spłaty kredytu, wykreślenie hipoteki i oczywiście odzyskanie nadpłaty ponad kwotę wypłaconego kapitału. Największą natomiast wadą procesu frankowego był dotychczas czas trwania procesu, w trakcie którego co do zasady należy dalej spłacać kredyt. W tej kwestii wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który […]

Facebook
Facebook
Twitter