UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Upadłość, likwidacja, rozwiązanie spółki

W niektórych przypadkach przedsiębiorstwo, z różnych przyczyn, wymaga zakończenia swojego bytu prawnego. Właściwa analiza prawna pozwala na wybór odpowiedniego zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa jego właścicieli oraz członków władz. Złożenie wniosku o upadłość gospodarczą w odpowiednim czasie to uwolnienie się od osobistej odpowiedzialności członków zarządu spółki oraz zakończenie działalności niewypłacalnego Przedsiębiorstwa. Likwidacja przedsiębiorstwa możliwa jest jedynie w […]

RODO (ochrona danych osobowych)

Nasz wyspecjalizowany zespół Kancelarii Prawnej SENEKA udziela Klientom kompleksowej pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem (RODO) oraz legalności procesu przetwarzania danych osobowych.   Przeprowadzamy audyt przedsiębiorstwa, przygotowujemy rekomendację oraz wdrażamy najlepsze rozwiązania zapewniające ochronę danych osobowych. Dokonujemy analizy zabezpieczeń danych osobowych w kontekście zagrożeń związanych z ich […]

Rejestracja i przekształcenia przedsiębiorstw

W ramach wykonywanych usług nasi prawnicy zapewniają kompleksową obsługę w zakresie rejestracji przedsiębiorstw, w tym, spółek. Przygotowani jesteśmy do rejestracji spółki w terminie 24 godzin od złożenia wniosku. Ryzyko oraz zasady odpowiedzialności właścicieli oraz władz przedsiębiorstwa są podstawą prawidłowej oceny przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia biznesu. Przyjęcie konkretnych rozwiązań określają również regulacje dotyczące opodatkowania zakładanego […]

Oświata i szkolnictwo wyższe

Wzrastające zapotrzebowanie na profesjonalne usługi prawnicze skłoniło nas do zajęcia się sprawami szkół, przedszkoli i uczelni wyższych w sposób kompleksowy. Sprawy pracownicze, sprawy związane z roszczeniami rodziców czy też konieczność wdania się w spór z organami nadzoru kreują potrzebę wieloaspektowej obsługi prawnej placówek oświatowych. Prowadzimy kompleksową, stałą obsługę placówek oświatowych. Zajmujemy się sprawami pracowniczymi. Reprezentujemy […]

Windykacja i egzekucja

Przedsądowa. Negocjacje ugód, plany spłaty, sprzedaż długów

Sądowa. Uzyskiwanie zabezpieczenia majątku i tytułów egzekucyjnych

Egzekucyjna (komornicza) Wszczynanie i nadzorowanie egzekucji. Poszukiwanie majątku oraz wsparcie licytacji

Umowy i kontrakty

Prawnicy z zespołu Naszej Kancelarii Prawnej przygotowują, kompleksową analizę i rekomendację przedłożonych projektów kontraktów i umów, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta. Udzielamy pomocy we wszystkich kwestiach związanych z obowiązywaniem, negocjowaniem, zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów. Przede wszystkim przygotowujemy i negocjujemy w imieniu klienta treści wszelkich umów ramowych oraz umów o roboty budowlane. W razie […]

Upadłość konsumencka

Z chwilą ogłoszenia upadłości osoby zadłużone odzyskają spokój. Wszystkimi długami od tej chwili będzie zarządzał syndyk i to do niego muszą zwrócić się wierzyciele. Po ogłoszeniu upadłości, zanim ukaże się informacja o ogłoszeniu upadłości w urzędowym monitorze, warto poinformować o tym wierzycieli. Koniec telefonów i wizyt windykatorów Z chwilą ogłoszenia upadłości osoby zadłużone odzyskają spokój. […]

Kredyty frankowe

Sprawa kredytów frankowych związanych z umowami kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego jest procesem skomplikowanym i wielowątkowym. Dlatego też tak istotna jest kompleksowa analiza umowy pod kątem ustalenia, czy zawiera ona niezgodne z prawem klauzule przeliczeniowe. Istotne znaczenie mają również okoliczności zawarcia umowy oraz status konsumenta kredytobiorcy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sporach z instytucjami […]

Prawo spadkowe

Nabycie spadku następuje już z chwilą śmierci spadkodawcy. Niemniej jednak w celu uregulowania stanu prawnego i faktycznego dziedziczenia wymagane jest uzyskanie sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, które pozwoli ustalić krąg spadkobierców i zakres dziedziczenia. Najważniejszą sprawą z tym związaną jest istnienie testamentu i jego ważność. Brak testamentu powoduje ustalenie zasad nabycia spadku […]

Sprawy karne

Reprezentacja oskarżonych w sądzie | Udział w czynnościach organów ścigania | Przygotowanie pism procesowych | Zwolnienie z aresztu, nadzór elektroniczny, nieumyślne spowodowanie śmierci, oszustwo, kradzież, przywłaszczenie… | Reprezentacja pokrzywdzonych

Facebook
Facebook
Twitter