UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

prawo oświatowe

Zmiany w dotacjach dla samorządów – finansowanie zadań oświaty

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe regulacje, które znacząco zmieniają dotychczasowy sposób udzielenia dotacji przedszkolnej, finansowanie szkół dla dorosłych oraz dotacji na podręczniki. Zmiany wprowadzi ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Więcej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dotacje-dla-samorzadow-na-nowych-zasadach Źródło: lex.pl Stan na: 13.12.2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że materiały z postępowania dyscyplinarnego nauczyciela są jawne

Materiały związane z postępowaniem dyscyplinarnym toczącym się wobec nauczyciela zatrudnionego w szkole stanowią informację publiczną – tak uznał NSA w wyroku z dnia 14 lutego 2017 r. (I OSK 1237/15) Więcej na:http://www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/nsa-materialy-z-postepowania-dyscyplinarnego-nauczyciela-sa-jawne Źródło: lex.pl Stan: 14 czerwca 2017 r.

Sądy administracyjne orzekają na korzyść gmin w sprawie likwidacji sieci szkół

W ostatnim czasie ukazało się kilka ciekawych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych korzystnych dla samorządów terytorialnych w sprawie likwidacji szkół i przedszkoli. Pokazują one jak kuratoria i MEN nie słuchają argumentów oraz nie umieją uzasadnić merytorycznie swoich negatywnych opinii w kwestii kształtowania sieci szkół przez samorządy. Więcej na: http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosci/sady-w-sprawie-szkol Źródło: http://www.zmp.poznan.pl, stan na 23 maja 2017 […]

Facebook
Facebook
Twitter