UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

dane osobowe

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

W związku ze zmianami prawodawstwa unijnego trwają pracę nad zmianą krajowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych. Nowe rozporządzenie unijne wchodzi w życie w maju 2018 r. Projekt ustawy (nr UC101) jest przygotowywany przez Ministerstwo Cyfryzacji, które we wrześniu 2017 r. przekazało go do publicznej konsultacji. Przez wielu komentatorów zmiany w prawie określa się jako […]

Ograniczenie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i prawników

Przepisy podatkowe, które chce wprowadzić rząd PiS, budzą wielkie kontrowersje. Fiskus miałby bowiem żądać od doradców podatkowych i prawników, aby wyjawiali tajemnice zawodowe dot. ich klientów. W ten sposób Ministerstwo Finansów chce walczyć z optymalizacją podatkową. Zainteresowani wprowadzeniem zmian zdecydowanie protestują. Więcej na: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/doradcy-podatkowi-i-prawnicy-mieliby-ujawniac-tajemnice-sluzbowa/p1nm34 Źródło: biznes.onet.pl Stan na: 05.09.2017 r.

Dane o inwigilacji mogą być wskazówką dla terrorystów – orzeczenie WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 sierpnia 2017 r.  (sygn. II SA/Wa 80/17) oddalił skargę wniesioną przez Fundację Panoptykon w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że decyzja Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o odmowie udzielenie informacji, kiedy i ile razy stosowano w ostatnim roku inwigilację osób podejrzanych […]

Kancelaria SENEKA w obronie dóbr osobistych przedsiębiorców

W ostatnim czasie jeden z Klientów Kancelarii SENEKA otrzymał informację z Krajowego Rejestru Długów BIG, iż prowadzone przez niego przedsiębiorstwo zostało wpisane na listę dłużników. Klient, zachowując zawsze terminy płatności, chciał się dowiedzieć co do podstawy dokonania wpisu, jednakże w KRD odmówiono mu podania jakiejkolwiek informacji, chyba że podpisze umowę o dostęp do bazy informacji […]

Sąd Apelacyjny: nawet prawdziwa informacja o relacjach małżeńskich może naruszać dobro osobiste

Fakty dotyczące relacji małżeńskich należą do sfery osobistej każdego człowieka. Oznacza to, że podanie ich do publicznej wiadomości, niezależnie od tego, czy są to informacje prawdziwe, czy nieprawdziwe, jest naruszeniem dobra osobistego w postaci prawa do prywatności – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 18.05.2017 r., sygn. akt I ACa 415/16. Więcej: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-nawet-prawdziwa-informacja-o-relacjach-malzenskich-moze-naruszac-dobro-osobiste […]

Rok do wdrożenia zmian w zakresie ochrony danych osobowych

Niespełna rok administratorzy danych osobowych mają na przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina o tym i oferuje pomoc w dobrym przygotowaniu się do pracy w nowych warunkach. GIODO przypomina, że niniejsze rozporządzenie w polskim porządku prawnym będzie stosowane bezpośrednio od 25 maja 2018 […]

Facebook
Facebook
Twitter