UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

polisolokaty

UOKiK wszczyna postępowania przeciwko bankom

Chodzi o uznawane za niedozwolone klauzule zawarte we wzorcach umów, regulaminach i aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów. Sprawdzamy zasady ustalania kursów w 10 bankach – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Urząd w lutym i w marcu postawił zarzuty: BGŻ BNP Paribas, […]

Kancelaria SENEKA w obronie pokrzywdzonych polisolokatami

Prawnicy Kancelarii SENEKA wśród szerokiego pola działalności w zakresie usług prawnych, świadczą również pomoc w obronie osób oszukanych przez instytucje oferujące polisolokaty. Mec. Artur Malinowski wskazał w wywiadzie udzielonym gazecie Dziennik Bałtycki na przypadek jednej z Klientek, która straciła kilka tysięcy złotych po podpisaniu polisolokaty: – Chciała zainwestować oszczędności, mając świadomość, że może ich potrzebować […]

Facebook
Facebook
Twitter