UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

kredyty we frankach

TSUE po raz kolejny po stronie Frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach zapadłych w dniach 7, 11 i 14 grudnia 2023 r. po raz kolejny zajął stanowisko korzystne dla frankowiczów. Tym samym TSUE podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, która pozwala frankowiczom na uzyskanie korzystnych orzeczeń przed polskimi sądami. Poniżej prezentuje główne założenia grudniowego wyroku. Odsetki za opóźnienie za czas trwania procesu Przede […]

Czy frankowicze mogą „odsprzedać” swoje roszczenia i czy ma to sens?

Rok 2022 i 2023 przyniósł prawdziwą lawinę korzystnych rozstrzygnięć zapadających przed polskimi sądami w tzw. sprawach frankowych. Najczęściej nasze sądu orzekają o nieważności zawartej umowy. Skutkuje to przede wszystkim tym, że nie ma obowiązku dalszej spłaty kredytu, a bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie kwoty uiszczone ponad kwotę wypłaconego kapitału.   Fala pozwów frankowych skutkuje jednak […]

„NABICI WE FRANKI” czy ,,NABICI W UGODĘ” ?

Pozew czy ugoda? Co jest bardziej opłacalne ? Rosnąca liczba wyroków korzystnych dla „frankowiczów”, w większości skutkujących  unieważnieniem umowy kredytu, zmusiła banki do wyjścia z masowymi propozycjami zawarcia ugody. Propozycje te są przedstawiane jako niezwykle korzystne. Czy takie są w rzeczywistości ? Poniższy artykuł da obraz rzeczywistych „korzyści” z zawarcia ugody oraz realnych zysków będących […]

Przyczyny niepowodzenia konsumentów w sprawach o unieważnienie kredytów frankowych

Znakomita większość spraw frankowych kończy się sukcesem frankowicza. Zapraszamy do lektury, jakie mogą być potencjalne okoliczności działające na niekorzyść kredytobiorców w sprawach sądowych przeciwko bankom. Różne nieoficjalne statystyki wykazują, że ponad 95 procent spraw frankowych sądy rozstrzygają na korzyść frankowiczów. Niestety oznacza to równie, że taką sprawę można również przegrać, o czym rzadko która kancelaria […]

Umowa kredytu konsumenckiego w ZŁOTYCH POLSKICH z aneksem zmieniającym walutę na FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Wśród wzrastającej liczby pozwów dotyczących kredytów frankowych oraz korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń, pojawiają się również umowy inne niż „standardowe” umowy frankowe. Typowym przykładem takiej umowy jest kredyt, który pierwotnie był kredytem złotówkowym, a dopiero na podstawie aneksu kwota kredytu została przeliczona do CHF. Czy takie umowy również można podważyć przed Sądem? Czy aneks można unieważnić? […]

CZY WARTO ZAWIERAĆ UGODĘ W SPRAWIE FRANKOWEJ ?

Ilość spraw sądowych,związanych z tzw. umowami frankowymi systematycznie rośnie. Wpływ ma na to przede wszystkim niezwykle korzystna linia orzecznicza przyjęta w przez sądy i masowe „unieważnianie” zawartych z bankami umów. W konsekwencji część banków, np. PKO BP czy Millennium zaczęła na większą skalę proponować swoim klientom ugody. Pojawia się zatem pytanie: czy lepiej zawrzeć ugodę, […]

Czego boją się banki, czyli kilka słów o zbliżającym się rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego

Analizując aktualne orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach tzw. frankowiczów nie sposób nie zauważyć, że większość spraw rozstrzyganych jest po myśli kredytobiorców. Oznacza to tyle, że na wyższych szczeblach bankowych korporacji powinna już kiełkować myśl, że sprawa frankowiczów, z dużą dozą prawdopodobieństwa, jest sprawą przegraną. Tym niemniej, zarówno bankowcy, jak i ich frankowi klienci z niecierpliwością […]

UOKiK wszczyna postępowania przeciwko bankom

Chodzi o uznawane za niedozwolone klauzule zawarte we wzorcach umów, regulaminach i aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów. Sprawdzamy zasady ustalania kursów w 10 bankach – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Urząd w lutym i w marcu postawił zarzuty: BGŻ BNP Paribas, […]

Sąd przyznał najwyższą jak dotychczas kwotę na rzecz frankowicza

42 tys. zł i blisko 21 tys. CHF z odsetkami zasądził Sąd Okręgowy w Warszawie klientowi Banku Millennium, poinformowało Stowarzyszenie SBB. Sprawa dotyczy klienta banku, który zaprzestał spłaty kredytu podnosząc zarzut nieważności umowy wskazując na jej sprzeczność z „prawem bankowym, kodeksem cywilnym oraz zasadami współżycia społecznego, a także z powodu braku określenia w umowie głównych świadczeń stron wobec zamieszczenia […]

Facebook
Facebook
Twitter