UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

prawa konsumenta

Kancelaria SENEKA z wykładami w ZNP

  W dniu 18.10.2017r. przedstawiciele Kancelarii SENEKA na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego, wygłosili wykłady z zakresu ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, w tym za pośrednictwem akwizytorów, na różnego rodzaju pokazach, prezentacjach czy telefo-nicznie oraz z tematyki zagadnień prawa spadkowego. W trakcie wykładów przedstawiono na co należy zwracać szczególną uwagę podczas tego typu […]

FOREX – Istotny pogląd UOKiK

Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie transakcji na rynku forex.  Zdaniem urzędu, osoba, która korzysta z instrumentów na foreksie jest konsumentem. Sprawa toczy się przed Sądem Najwyższym. Sprawa, w której prezes UOKiK wydał istotny pogląd,  dotyczy rynku Forex (ang. foreign exchange). Jest to to rynek dostępny dla konsumentów, na którym mogą oni handlować instrumentami […]

Bank Pocztowy zmienia praktykę- zwrot opłat za wyciągi

W rezultacie wydanej przez Prezesa UOKiK  decyzji, Bank Pocztowy odda klientom opłaty, które pobierał za przesyłanie wyciągu w formie papierowej.  Ponadto Bank Pocztowy zobowiązał się do zmiany praktyki – informuje UOKiK. Więcej na: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13498 Źródło: uokik.gov.pl Stan na: 04.09.2017 r.

NSA: przy długach konsumenta nie stosuje się “ulgi za złe długi”

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z 7 czerwca 2017 r.  (sygn.: I FSK 1962/15), uznał, że jeżeli przedsiębiorca nie uzyska zapłaty ceny od konsumenta, któremu sprzedał towar lub usługę, to nie ma podstaw do korekty podstawy opodatkowania i należnego VAT.     Więcej na: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przy-dlugach-konsumenta-nie-stosuje-sie-ulgi-za-zle-dlugi Źródło: lex.pl Stan na: 08.08.2017 r.

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa, która ma ułatwić dochodzenie odszkodowań za zmowy rynkowe.

Celem Komisji Europejskiej, która opracowała projekt dyrektywy, jak i polskiego ustawodawcy jest zapewnienie skutecznego dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochrony konkurencji w całej Unii Europejskiej. Ustawa ma przede wszystko na celu poprawę sytuacji procesowej poszkodowanego. Więcej: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/dochodzenie-odszkodowan-za-zmowy-nie-takie-latwe Źródło: lex.pl Stan na 11.07.2017 r.

UOKiK wszczyna postępowania przeciwko bankom

Chodzi o uznawane za niedozwolone klauzule zawarte we wzorcach umów, regulaminach i aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów. Sprawdzamy zasady ustalania kursów w 10 bankach – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Urząd w lutym i w marcu postawił zarzuty: BGŻ BNP Paribas, […]

Zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrot towaru bez numeru przesyłki jest skuteczny

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za sprzeczny z prawem i rażąco naruszający interes konsumenta następujący zapis z wzorca umowy: “Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży”.  (nr 6986 w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK). Sąd nakazał umieszczenie powyższej klauzuli w […]

Link4 nie będzie już automatycznie przedłużać umów ubezpieczenia

W wyniku interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów firma ubezpieczeniowa Link4 zaprzestanie automatycznie przedłużać umowa ubezpieczenia, gdy klient nie potwierdzi takiego zamiaru. Urząd w wydanej decyzji uznał, że firma Link4 stosowała nieuczciwe praktyki w tym zakresie. Więcej na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/link4-nie-bedzie-juz-automatycznie-przedluzac-umow-ubezpieczenia?refererPlid=25531 Źródło: lex.pl Stan na: 11.07.2017 r.

UOKiK ostrzega przedsiębiorców przed oszustami podającymi się za pracowników Urzędu

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów pojawiło się ostrzeżenie dla przedsiębiorców przed osobami, które podszywają się pod pracowników Urzędu. Osoby te  dzwonią do przedsiębiorców i proponują odpłatną pomoc w usuwaniu niezamówionych reklam i ogłoszeń internetowych. UOKiK podkreśla, że pracownicy urzędu nie występują w imieniu jakiegokolwiek przedsiębiorcy, ani nie proponują zawierania lub rozwiązania umów.  Więcej: […]

Masz prawo reklamować nieudaną usługę

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że idąc do fryzjera czy kosmetyczki zawieramy z nimi umowę na wykonanie działa lub zlecenie. Tym samym jeśli jesteśmy niezadowoleni z wykonanych usług, mamy prawo do reklamacji na zasadach ogólnych. Więcej: http://www.polskieradio.pl/42/5501/Artykul/1748789,Nieudana-usluge-fryzjerska-czy-kosmetyczna-tez-mozna-reklamowac Źródło: polskieradio.pl Stan 30.06.2017

Facebook
Facebook
Twitter