UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Aktualności

Co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do procesu – Co to jest unieważnienie i „odfrankowienie” umowy kredytu walutowego

Podstawowym pytaniem, które nurtuje frankowiczów zanim przystąpią do procesu z bankiem jest to, o co w takim procesie można walczyć. Liczne publikacje w tym temacie operują pojęciami takimi jak „unieważnienie umowy” czy też jej „odfrankowienie”. Ale co to konkretnie oznacza? Tłumaczymy poniżej   Nieważność – czyli umowy nigdy nie było   Najdalej idącym oraz w […]

Co z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy liczyć się z utratą całego majątku. Z momentem ogłoszenie upadłości wszystko to, co upadły posiada staje się masą upadłości. Warunkiem przystąpienia do etapu oddłużenia jest wydanie syndykowi całego majątku, który dokona jego spieniężenia. Dotyczy to także lokalu mieszkalnego, którego właścicielem pozostaje upadły. W najtrudniejszym położeniu znajdują się dłużnicy pozostający […]

Ile trwa egzekucja z nieruchomości i jakich czynności wymaga?

Egzekucja z nieruchomości składa się z kilku etapów, które zostaną zaprezentowane w niniejszym artykule: Zajęcie nieruchomości Pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości jest dokonanie jej zajęcia na wniosek wierzyciela. Po stronie wierzyciela leży obowiązek dostatecznego sposobu skonkretyzowania nieruchomości poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej oraz oznaczenie sądu. Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, komornik przesyła do dłużnika wezwanie […]

Zachowek- czy tylko dla pominiętych w testamencie ?

Instytucja zachowku to uprawnienie mające na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy przed ewentualnym pominięciem ich w jego testamencie. W większości przypadków to osoby najbliższe spadkodawcy stają się odbiorcami jego majątku. Bywa jednak, że spadkodawca z jakiegoś powodu pomija te osoby w swoim testamencie, chcąc cały swój majątek przekazać komuś spoza tego kręgu. W  tej chwili […]

Czy czeka nas kolejna fala pozwów frankowych? Czy przedsiębiorcy mogą również walczyć o unieważnienie umowy?

Osłabienie złotówki, które w konsekwencji prowadzi do wzrostu kursu CHF, jak również zła sytuacja gospodarcza, w jakiej obecnie się znajdujemy prowadzić będzie, w ocenie prawników Kancelarii SENEKA, do kolejnej fali pozwów frankowych. Fala ta obejmować będzie również przedsiębiorców, którzy dzięki najnowszej uchwale Sądu Najwyższego (III CZP 40/22) dostali w końcu potwierdzenie, że również ich umowy […]

Nieważność czy odfrankowienie – do kogo należy wybór roszczenia w sprawie frankowej

W związku z coraz większą liczbą pozwów, kierowanych przez kredytobiorców posiadających kredyty denominowane bądź indeksowane, klienci Kancelarii SENEKA coraz częściej pytają: czy mogę wybrać, czy chcę unieważnić umowę, czy też ją odfrankowić? Wybór należy do Ciebie W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z podstawową zasadą procesu cywilnego to zadaniem Powoda jest sprecyzowanie żądania, a […]

Testament i obalenie testamentu

Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. To właśnie ten dokument określa los majątku spadkodawcy po jego śmierci. Zaznaczyć trzeba, że zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia można w każdej chwili odwołać lub zmienić. Testament nie jest zawsze ważny. Wiele okoliczności może spowodować, że pomimo tego, że testament został sporządzony, będzie on jednak nieważny. Jaki testament […]

Rozprawa przed zatwierdzeniem planu spłaty wierzycieli oraz zażalenie na plan spłaty

Upadłość konsumencka to postępowanie, które toczy się w trzech fazach: 1) postępowanie o ogłoszenie upadłości, 2) postępowanie upadłościowe, w którym następuje spieniężenie majątku i ustalenie wierzycieli biorących udział w postępowaniu 3) realizacja planu spłaty poprzedzająca oddłużenie.   Regułą jest, że umorzenie zobowiązań następuje po zrealizowaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli, który może wynieść do 3 […]

Czy warto czekać ze złożeniem pozwu w sprawie frankowej?

Początek 2022 r. wyraźnie pokazuje, że frankowicze mają ogromne szanse na unieważnienie swojego kredytu przed sądem. U wielu kredytobiorców pojawia się często pytanie: czy czekać ze złożeniem pozwu, czy też nie. Prawnicy Kancelarii SENEKA odpowiadają, dlaczego pozew warto złożyć jak najszybciej.    Czy warto wstrzymywać się z decyzją o skierowaniu pozwu w sprawie frankowej? Kredytobiorcy […]

Co to jest pre-pack i kiedy można go przeprowadzić?

Upadłość konsumencka to cieszący się popularnością sposób na uporządkowanie sytuacji finansowej i umorzenie znacznej części zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że proces oddłużenia obejmuje również spieniężenie majątku upadłego dłużnika – podobnie jak ma to miejsce podczas egzekucji komorniczej. Pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest likwidacja majątku należącego do dłużnika. Zatem składniki majątku dłużnika, takie jak: nieruchomości (dom, mieszkanie, […]

Facebook
Facebook
Twitter