UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Aktualności

Upadłość Getin Banku !!! Jakie kroki MUSZĄ podjąć WSZYSCY frankowicze? (Również Ci, którzy nie pozywali banku i nie spłacili kredytu)

Dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Upadłościowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Oznacza to następny krok w procesie upadłości i likwidacji GNB. Co więcej, ma to również duże znaczenie dla klientów GNB,którzy posiadają aktywne kredyty „frankowe”. W artykule tłumaczymy, co powinni zrobić frankowicze, żeby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy. Co istotne, czynności te warto […]

Frankowicze mają prawo do rekompensaty, banki bez prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął długo wyczekiwane stanowisko w sprawie rozliczenia nieważnej umowy kredytu frankowego. W sprawie C-520/21 TSUE wskazał, że: “Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat […]

KREDYTY FRANKOWE !!! OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU??? ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU NA CZAS PROCESU SĄDOWEGO ???

Dwa wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 r. w sprawach o sygn. C-520/21 oraz C-287/22 15 czerwca 2023 roku, to dzień wydania dwóch orzeczeń ARCYważnych dla wszystkich posiadaczy kredytów walutowych. Zarówno zaciągniętych we franku szwajcarskim ale i w euro, dolarze amerykańskim oraz jenie japońskim. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowie na dwa pytania w dwóch […]

Możliwość potrącenia wzajemnych roszczeń w sprawach frankowych przeciwko Getin Bank. Po nieważności warto walczyć do końca. Odfrankowienie daje możliwość potrącenia.

Dnia 30 września 2022 r. rozpoczął się proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Przyczyną wszczęcia tego procesu była oczywiście zła sytuacja finansowa banku. Z perspektywy czasu największe, negatywne konsekwencje tego postępowania poniosą jednak frankowicze GNB. Ale czy kredytobiorcy GNB mają szanse na korzystne rozliczenie wzajemnych zobowiązań? Odpowiadamy w poniższym artykule. Po nieważności […]

KREDYTY FRANKOWE – UGODA CZY SĄD ? NIE DAJ ZAROBIĆ BANKOWI PO RAZ DRUGI !!!

Fala propozycji ugodowych składanych przez banki wzbiera na sile wraz z falą wyroków unieważniających umowy kredytów walutowych. W wielu przypadkach BANKI GENERUJĄ Z TEGO DODATKOWE ZYSKI. Pod propozycją umorzenia części zadłużenia, którego właściwie nie ma (jeżeli sąd unieważni umowę) kryje się w rzeczywistości zwiększone oprocentowanie spłaty reszty kredytu a całkowity koszt kredytu przewyższa kwotę umorzenia. […]

Wniosek o zabezpieczenie pozwu frankowego przed wniesieniem pozwu przez przedsiębiorcę – zalety

Wobec niezwykle korzystnej linii orzeczniczej, ukształtowanej przez warszawski Sąd Okręgowy w sprawach frankowych, to ten sąd najchętniej wybierany jest przez konsumentów posiadających kredyty frankowe. Jedną z podstawowych korzyści jest możliwość uzyskania zabezpieczenie powództwa, polegającego na zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu. Wniosek taki mogą złożyć również przedsiębiorcy i to przed złożeniem pozwu. Czy […]

„NABICI WE FRANKI” czy ,,NABICI W UGODĘ” ?

Pozew czy ugoda? Co jest bardziej opłacalne ? Rosnąca liczba wyroków korzystnych dla „frankowiczów”, w większości skutkujących  unieważnieniem umowy kredytu, zmusiła banki do wyjścia z masowymi propozycjami zawarcia ugody. Propozycje te są przedstawiane jako niezwykle korzystne. Czy takie są w rzeczywistości ? Poniższy artykuł da obraz rzeczywistych „korzyści” z zawarcia ugody oraz realnych zysków będących […]

Promesa długu zabezpieczonego rzeczowo

Czy można sprzedać mieszkanie zadłużone kredytem hipotecznym? Czym jest promesa kredytu i kto może z niej skorzystać? Czy uzyskanie promesy od banku jest skomplikowane? Czy opłaca się sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym? Pod pojęciem promesy mieści się list intencyjny, oferta, umowa przedwstępna. Promesa kredytu stanowi kategorie normatywną stanowiącą alternatywę dla warunkowej umowy kredytu. Z promesy […]

Czy wierzytelności upadłego mogą być jedynym składnikiem masy upadłości?

Osoby zadłużone podejmując decyzję o ogłoszeni upadłości często zastanawiają się, czy warunkiem koniecznym ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie majątku. Większość, bo 90% postępowań niewypłacalnych konsumentów, to postępowania tzw. bezmasowców. Innymi słowy są to postępowania, w których dłużnik nie posiada żadnego majątku.   Czy przystępując do upadłości konsumenckiej, dłużnik musi wykazać, że posiada majątek? Nie, nie […]

Czy bank może zająć konto gdy dowie się o ogłoszeniu upadłości właściciela rachunku?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele konsekwencji. Oprócz niewątpliwie pozytywnych aspektów: zaprzestania naliczania odsetek i umorzenia egzekucji komorniczej, trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Po ogłoszeniu upadłości każdy bank, w którym upadły posiada rachunek bankowy ma obowiązek zablokować upadłemu dostęp do rachunku bankowego. Upadły traci zarząd nad środkami znajdującymi się na koncie i od […]

Facebook
Facebook
Twitter