UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

pomoc społeczna

Fundusz Alimentacyjny może przejąć świadczenia alimentacyjne

Jakie konsekwencje dla dzieci pociąga za sobą ogłoszenie upadłości rodzica, zobowiązanego do zapłaty alimentów? Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, Fundusz Alimentacyjny na wniosek uprawnionego może przejąć obowiązek wypłaty świadczenia alimentacyjnego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2017r., sygn. I SA/Wa1355/16 Więcej na: http://www.rp.pl/Rodzina/302179986-Gdy-rodzic-oglosi-upadlosc-alimenty-placi-fundusz.html#ap-1

Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o eksmisję z tymczasowego pomieszczenia?

Przed Sądem Najwyższym rozpatrywane jest zagadnienie prawne, czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o eksmisję z tymczasowego pomieszczenia (sygn akt III CZP 61/17). O rozstrzygnięcie tego zagadnienia zwrócił się do Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy w Warszawie, który spostrzegł, że w sądzie tym powstały dwie rozbieżne linie orzecznicze dotyczące dopuszczalności drogi sądowej we wskazanych sprawach. […]

500+ a zasądzone alimenty

Samotny rodzic, który ubiega się o świadczenie 500+ musi mieć zasądzone alimenty. Co to oznacza w praktyce? Zachęcamy do lektury artykułu: lex.pl/…/samotni-rodzice-starajacy-sie-o-500-plus-musza-miec-zasadzone-alimenty Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się, jak najszybciej uzyskać zaświadczenie o alimentach!

500 + nie odnawia się automatycznie – nie przegap

Przyznane świadczenie 500 + nie jest przyznane bezterminowo. Jeżeli rodzice, którzy teraz pobierają świadczenie nie dopełnią formalności na czas, nie otrzymają kolejnych przelewów w terminie. Zmiany w przepisach dotyczących przyznawania pieniędzy są znaczne, więc warto już teraz złożyć odpowiedni wniosek i dopilnować pozostałych formalności. Więcej:  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1054652,500-zl-na-dziecko-do-kiedy-wniosek.html Źródło: gazetaprawna.pl Stan: 03.07.2017

Zmiany w programie 500 +

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa ma uszczelnić system przyznawania 500 zł na dzieci. Zmiany przewidują, iż: 1)      prawa do 500+ nie uzyska osoba, która rozwiązuje stosunek pracy i w okresie 3 miesięcy ponownie zatrudnia się u tego samego pracodawcy; 2)      osoby samotnie wychowujące dziecko będą musiały […]

Facebook
Facebook
Twitter