UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

prawo samorządowe

Zmiany w dotacjach dla samorządów – finansowanie zadań oświaty

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe regulacje, które znacząco zmieniają dotychczasowy sposób udzielenia dotacji przedszkolnej, finansowanie szkół dla dorosłych oraz dotacji na podręczniki. Zmiany wprowadzi ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Więcej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dotacje-dla-samorzadow-na-nowych-zasadach Źródło: lex.pl Stan na: 13.12.2017 r.

Dni robocze muszą być ściśle sprecyzowane w uchwale, aby pobierać opłatę za parkowanie – wyrok WSA w Krakowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. (III SA/Kr 155/17) uznał, że w uchwale rady miasta ustalającej opłaty za parkowanie muszą być precyzyjnie określone dni, za które opłata będzie należna. Określone dni robocze to dni sprecyzowane, wiadome i pewne. Ponadto Sąd przypomniał, że sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo […]

Realizacja działań edukacyjnych przez gminę nie podlega opodatkowaniu VAT – wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 2017 r. (sygn. I FSK 1271/15) uznał, że  gmina nie jest podatnikiem VAT w zakresie działalności edukacyjnej, w tym organizowania stołówek szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, uczestnictwa uczniów w zajęciach kulturalnych i sportowych. Wyrok NSA był konsekwencją złożenia przez gminę wniosku do Ministra Finansów o wydanie […]

Rada gminy nie może ograniczać prawa do przebywania na terenie cmentarza

Rada gminy nie może ograniczać prawa do przebywania na terenie cmentarza, które jest miejscem publicznym – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 22 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Go 13/17 (nieprawomocny). Rada gminy uchwałą wprowadziła zasady przebywania na terenie cmentarza, zgodnie z którymi na jego terenie obowiązywał […]

Facebook
Facebook
Twitter