UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

gospodarka

FOREX – Istotny pogląd UOKiK

Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie transakcji na rynku forex.  Zdaniem urzędu, osoba, która korzysta z instrumentów na foreksie jest konsumentem. Sprawa toczy się przed Sądem Najwyższym. Sprawa, w której prezes UOKiK wydał istotny pogląd,  dotyczy rynku Forex (ang. foreign exchange). Jest to to rynek dostępny dla konsumentów, na którym mogą oni handlować instrumentami […]

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Zamówień Publicznych pracują nad nowym Prawem zamówień publicznych.Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym.  Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r. Więcej: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/mr-i-uzp-bedzie-nowe-prawo-zamowien-publicznych Źródło: https://www.uzp.gov.pl Stan na: 23.08.2017 r.

Korzystanie z usług windykacyjnych oceniane pozytywnie przez większość Polaków

Krajowy Rejestr Dłużników wskazuje, że aż 71 proc. ankietowanych wykazuje pełne zrozumienie dla wierzycieli, którzy korzystają z pomocy firm windykacyjnych. Mimo to nie spada liczba dłużników.  W 2016 r. kwota długów notowanych w KRD BIG wynosiła 36,5 mld, podczas  gdy w ciągu roku sama zadłużenia wzrosła aż do 42,6 mld złotych. Koniunktura sprawa, że popyt […]

Szykują się zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców – projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

Cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju. Maksymalny okres opisanego przeniesienie będzie mógł wynosić maksymalnie 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Więcej: http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/cudzoziemcom-bedzie-latwiej-na-polskim-rynku-pracy_86211.html Źródło: lex.pl Stan na: 14.07.2017 r,

Zmiany w rejestracji spółki sp. z o.o. w trybie S-24

Od 13 lipca nie będzie możliwe zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialność w trybie S-24 przy wykorzystaniu jedynie “zwykłego” podpisu elektronicznego. W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów zawiązanie spółki w omawianym trybie będzie możliwe jedynie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Źródło: sejm.gov.pl Stan na: 14.07.2017 r.

Kancelaria SENEKA w obronie dóbr osobistych przedsiębiorców

W ostatnim czasie jeden z Klientów Kancelarii SENEKA otrzymał informację z Krajowego Rejestru Długów BIG, iż prowadzone przez niego przedsiębiorstwo zostało wpisane na listę dłużników. Klient, zachowując zawsze terminy płatności, chciał się dowiedzieć co do podstawy dokonania wpisu, jednakże w KRD odmówiono mu podania jakiejkolwiek informacji, chyba że podpisze umowę o dostęp do bazy informacji […]

Banki już wiedzą, jakie informacje są niezbędne do oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25.05. tego roku określa szczegółowy zakres, tryb i terminy przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez banki, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne, informacji dotyczących ich działalności. Zgodnie z rozporządzeniem informacje będą przekazywane do BFG. Więcej: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/banki-juz-wiedza-jakie-informacje-sa-niezbedne-do-oceny-wykonalnosci-planow-przymusowej-restrukturyzacji Źródło: lex.pl Stan na 11.07.2017 r.

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą odpowiedzialność współwłaścicieli nieruchomości za należności podatkowe

Prezydent podpisał ustawę z 5 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym ograniczającą zasadę solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości za zapłatę podatku w sytuacji, gdy jeden lub kilku z nich korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Podpisana ustawa wprowadza do treści powołanych […]

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza wątpliwości dotyczące projektu ustawy w sprawie abonamentu RTV

Głównym celem proponowanych przepisów dotyczących abonamentu RTV jest poprawa jego ściągalności od użytkowników. Rzecznik Praw Obywatelskich poddaje pod wątpliwość pomysł zobowiązania dostawców telewizji kablowych do przekazywania Poczcie Polskiej danych o użytkownikach. “Skoro opłata abonamentowa uznana jest za przymusowe, bezzwrotne świadczenie publicznoprawne służące realizacji jednego z konstytucyjnych zadań państwa, jakim jest realizacja misji publicznej przez jednostki […]

Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniesie 2080 zł, a stawka godzinowa 13,50 zł

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 2080 zł, zaś minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do  kwoty 13,50 zł. Propozycje te Rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca 2017 r. Źródło: […]

Facebook
Facebook
Twitter