UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

prawo bankowe

Czego boją się banki, czyli kilka słów o zbliżającym się rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego

Analizując aktualne orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach tzw. frankowiczów nie sposób nie zauważyć, że większość spraw rozstrzyganych jest po myśli kredytobiorców. Oznacza to tyle, że na wyższych szczeblach bankowych korporacji powinna już kiełkować myśl, że sprawa frankowiczów, z dużą dozą prawdopodobieństwa, jest sprawą przegraną. Tym niemniej, zarówno bankowcy, jak i ich frankowi klienci z niecierpliwością […]

Bank Pocztowy zmienia praktykę- zwrot opłat za wyciągi

W rezultacie wydanej przez Prezesa UOKiK  decyzji, Bank Pocztowy odda klientom opłaty, które pobierał za przesyłanie wyciągu w formie papierowej.  Ponadto Bank Pocztowy zobowiązał się do zmiany praktyki – informuje UOKiK. Więcej na: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13498 Źródło: uokik.gov.pl Stan na: 04.09.2017 r.

UOKiK wszczyna postępowania przeciwko bankom

Chodzi o uznawane za niedozwolone klauzule zawarte we wzorcach umów, regulaminach i aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów. Sprawdzamy zasady ustalania kursów w 10 bankach – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Urząd w lutym i w marcu postawił zarzuty: BGŻ BNP Paribas, […]

Banki już wiedzą, jakie informacje są niezbędne do oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25.05. tego roku określa szczegółowy zakres, tryb i terminy przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez banki, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne, informacji dotyczących ich działalności. Zgodnie z rozporządzeniem informacje będą przekazywane do BFG. Więcej: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/banki-juz-wiedza-jakie-informacje-sa-niezbedne-do-oceny-wykonalnosci-planow-przymusowej-restrukturyzacji Źródło: lex.pl Stan na 11.07.2017 r.

SN po raz kolejny wypowiedział się w sprawie przedawnienia roszczenia wynikających z nabycia wierzytelności z Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem – tak brzmi uchwała trzech sędziów Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn.  III CZP 17/17.  Więcej na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-nabywca-wierzytelnosci-kupil-przedawniony-dlug  Źródło: lex.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter